Regnskap og eiendomsforvaltning

Om kunden

ASP Eiendom AS har i løpet av få år vokst til å bli et konsern bestående av 8 næringseiendommer i Oslo. Sommeren 2019 varslet selskapets forvalter gjennom mange år at han ville gå av med pensjon. Selskapets eier visste at forvaltningsarbeidet utgjorde en 50% stilling mens resterende 50% ville gå til regnskap/økonomistyring. Hvor kunne de finne en regnskapskyndig person som også kunne forvalte eiendommene?

Dedikert konsulent

Løsningen ble at vi sendte ut en av våre utadvendte regnskapskonsulenter som hadde erfaring med eiendomsselskaper. Hun sitter i dag fulltid i ASP sine lokaler hvor hun fører regnskapet for alle selskapene i konsernet samtidig som hun forvalter og følger opp leietakerne.

Tripletex

Med Tripletex kan vi jobbe med alle selskapene i konsernet samtidig. Viktige dokumenter som kjøps-, leie- og lånekontrakter blir lagret på kunde- og kontonivå I Tripletex, noe som gjør det svært tilgjengelig for eier, oss og revisor ved behov.

Med en dedikert konsulent på oppdraget føler kunden seg både hørt og prioritert. Videre sparer de utgifter ved å slippe å måtte ansette 2 personer i administrasjonen ved å outsource alt til oss.

asp-eiendom

ASP Eiendom AS

Bransje: Eiendomsforvaltning
System: Tripletex
Omsetning: 27 MNOK
Tjenester levert: Regnskap
Kontakt OssNoe vi kan hjelpe deg med?

Kontakt Oss

Fyll inn skjemaet eller ta kontakt direkte for spørsmål.